Pietni akt 2012

Pietní akt Brdy - Zaječov

K tomuto pietnímu aktu byli zástupci VÚ 7374 Všenice pozváni k provedení technického zabezpečení této vzpomínkové akce. Jednalo se o 20. výročí trgické události zřícení vrtulníku MI 24 se tříčlenou posádkou ve výcvikovém prostoru Brdy. Úkolem bylo provedení ozvučení k hraní státní hymny a večerky. Dále vystřelení dvou salv a postavení dvoučlené čestné stráže.
Účast: Kašan Milan, Hejk David, Auterský Rostislav, Kalaš Radomil, Benetka Vojta, Elšlégr Jozef a Elšlégrová Ivana.
Technika: Avie pro přepravu T811, stíhač tanků T 811, Praga V3S
Odjezd: 12:00 hod.
Příjed: 17:00 hod.
Trasa: Všenice - Březina - Volduchy - Holoubkov - Mýto - Cheznovice - Zaječov - Dopadová plocha ve výcvikovém prostoru Brdy.
Průběh akce: Po zaujmutí stanoviště na místě tragédie a přípravy techniky byla postavena čestná stráž u památníku. Po příjezdu všech účastníků této akce včetně nejvyšší generality (generál Dvořák ) a pozůstalích následovala reprodukce státní hymny a výstřel jedné salvy. Následovalo položení květin a zapálení svící. Ukončení proběhlo reprodukcí vojenské večerky a druhou salvou.
Po naložení techniky následoval přesun do restaurace v obci Zaječov kam jsme byli pozváni ke smutečnímu posezení. Cestou do Zaječova jsme se zastavili u jednoho opevnění na dopadové ploše. V restauraci promluvili vzpomínkou generál Dvořák a pozůstalí při které došlo i k poděkování našemu útavru za perfektní zabezpečení akce.