Historie


Vznik VÚ7374 PDF Tisk Email

V roce 2001 si Milan Košan pořídil první kačenu (Tatra 805) a tím se začal formovat Všenický útvar zvláštního určení VÚ7374. VÚ7374 byl původně součást 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který existoval od roku 1957 do 1969, kdy byl rozpuštěn. V letech 1965 až 1969 velel tomuto pluku podplukovník Vladimír Košan a proto Všenický útvar zvláštního určení VÚ7374 nebo-li VÚ7374. Kratkou historie 7. výsadkového pluku zvláštního určení najdete  zde

 
Historie 7. výsadkového pluku PDF Tisk Email

Historie 7. výsadkového pluku zvláštního určení

Počátky v Sabinově

Záměr vytvořit v Československé lidové armádě (ČSLA) jednotky podobného charakteru, jako byly britské Commandos či americké Rangers, vznikl ve velení Zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ) ČSLA v roce 1956. V letech 1956-1957 byly vypracovány programy bojové přípravy a postupně vytvářeny personální a další předpoklady. Vznikající jednotka a později i 7. výsadkový pluk navazovaly na činnost skupin vysazovaných v průběhu 2. světové války z Anglie (např. skupina Antropoid). Celkem tehdy bylo z Anglie vysazeno 98 mužů a ze Sovětského svazu 410 osob. Jejich úkolem bylo provádět zpravodajskou a diverzní činnost a podporovat domácí odboj. Úkoly výcvikového programu nově vznikající jednotky byly zaměřeny zejména na taktickou bojovou dovednost masko­vání, utajené a dlouhé přesuny, střeleckou přípravu včetně střelby bez přípravy, přeží­vání v obtížných podmínkách, boj zblízka a další. Politická příprava byla obdobná jako u jiných druhu vojsk. Byla založena na ideologickém principu nadřazení třídní­ho boje nad ostatní konfliktní zájmy.

Celý článek...
 
Vznik jednotek hloubkového průzkumu PDF Tisk Email

VZNIK JEDNOTEK HLOUBKOVÉHO PRŮZKUMU.

 

Zprávy o protivníkovi jsou vždy velice důležitou součástí rozhodování velitelů k účinnému ničení protivníka, byť jde o malou teroristickou skupinu nebo o skupinu armád.Tento poznatek není nic nového a je dokládán celou historií soubojů i velkých válečných konfliktů od počátku civilizace.

Na základě změn v pojetí možného válečného konfliktu v 50. létech bylo rozhodnuto i v tehdejší čs. armádě vybudovat specielní jednotky schopné v hlubokém týlu protivníka získávat zprávy a posléze narušovat a ničit důležité objekty. Bylo nutné také vyplnit mezeru v průzkumné činnosti za divizním průzkumem (dosah do 50km)

Celý článek...